ANSALDO

Türk İtalyan ortaklığı ile yapımına başlanan 850MW doğalgaz çevrim santrali GT-1, GT-2, ST binaları ile yardımcı binalardaki elektrik işlerini başarı ile sonlandırılmıştır. 01.09.2013