Enerji Verimliliği Üzerine

Endüstri de Enerji Verimliliği

Türkiye’de; toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık

%36’sı,sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık %70’i üçfazlı

AC elektrik motor sistemlerinde kullanılıyor.

Enerji Verimliliği’nin artırılması ile tasarruf edilen kaynak

2 KEBAN santrali üretimine eşdeğerdir.